smartpavlodar

Статистический сборник_О жилищном фонде РК 2016 год (КомСтат МНЭ)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті

Статью можно скачать в библиотеке, либо по ссылке Статистический сборник_О жилищном фонде  РК 2016 год (КомСтат МНЭ)

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сəйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетіне сілтеме жасау міндетті.
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

2016 жылы Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры туралы
О жилищном фонде Республики Казахстан в 2016 году

Статистикалық жинақ
Статистический сборник

1. Тұрғын үй қоры статистикасы
Статистика жилищного фонда 

1.1 Тұрғын үйдің жалпы ауданы және халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
Общая площадь и обеспеченность населения жильем

млн. шаршы м  млн. кв. м 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Тұрғын үй қоры - барлығы:

260,6

267,8

270,9

271,7

283,9

303,4

336,1

336,9

340,6

342,6

Жилищный фонд - всего

оның шінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

мемлекеттік

6,9

6,4

7,0

6,8

10,3

9,0

7,0

8,0

8,2

8,1

государственная

жеке

253,7

261,4

263,9

264,9

273,6

294,3

329,1

328,9

332,4

334,5

частная

Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, бір адамға м²

17,9

18,1

18,3

18,4

18,7

19,6

20,9

21,0

21,0

21,4

Обеспеченность населения жильем, м² на одного человека

Қалалық тұрғын үй қоры :

150,4

153,4

155,8

158,2

167,3

182,5

210,0

210,8

214,6

216,1

Городской жилищный фонд

оның шінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

мемлекеттік

5,5

5,1

5,6

5,5

7,7

7,3

5,7

6,7

6,8

6,7

государственная

жеке

144,9

148,3

150,2

152,6

159,5

175,2

204,3

204,1

207,8

209,4

частная

Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, бір адамға м²

19,4

19,7

20,0

20,2

20,6

22,1

23,7

23,8

23,5

24,0

Обеспеченность населения жильем, м² на одного человека

Ауылдық тұрғын үй коры :

110,2

114,4

115,1

113,5

116,6

120,8

126,1

126,1

126,0

126,5

Сельский жилищный фонд

оның шінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

мемлекеттік

1,4

1,2

1,4

1,3

2,6

1,7

1,3

1,3

1,4

1,4

государственная

жеке

108,7

113,2

113,7

112,2

114,1

119,1

124,8

124,8

124,6

125,1

частная

Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, бір адамға м²

16,2

16,4

16,5

16,5

16,6

16,8

17,4

17,6

17,8

18,0

Обеспеченность населения жильем, м² на одного человека

 1.2 Тұрғын үй қорын абаттандыру
Благоустройство жилищного фонда 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы ауданының үлес салмағы, пайызбен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес общей площади всего жилищного фонда, в процентах, оборудованной:

 

сумен жабдықтау

56

59

59

59

65

78

97

98

98

98

водоснабжением

кәрізбен

46

47

47

48

45

51

59

62

65

67

канализацией

орталықтан жылытумен

39

40

40

43

40

40

40

40

41

41

центральным отоплением

газбен (сұйытылғанды қоса)

88

88

87

88

87

88

91

89

89

88

газом

(включая сжиженный)

орталықтан ыстық сумен

жабдықтау

34

35

35

38

35

35

36

36

36

36

центральным горячим водоснабжением

ваннамен немесе себезгімен

 

41

 

42

 

42

 

43

 

40

 

40

 

39

 

40

 

41

 

42

ванной

или душем

жерге қойылатын электр плитасымен

8

8

9

9

10

10

9

9

10

10

напольными электроплитами

Жабдықталған қалалық тұрғын үй қоры жалпы ауданының үлес салмағы, пайызбен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес общей площади городского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:

сумен жабдықтау

82

82

83

83

81

86

99

99

100

100

водоснабжением

кәрізбен

73

73

73

74

70

74

80

82

85

86

канализацией

орталықтан жылытумен

65

65

65

65

66

63

62

63

62

63

центральным отоплением

газбен (сұйытылғанды қоса)

84

82

82

86

80

83

88

84

84

82

газом

(включая сжиженный)

орталықтан ыстық сумен

жабдықтау

57

58

58

59

58

57

56

56

56

56

центральным горячим водоснабжением

ваннамен немесе себезгімен

67

68

68

69

66

65

60

60

62

63

ванной или

душем

жерге қойылатын электр плитасымен

13

14

14

15

16

15

14

14

15

16

напольными электроплитами

Жабдықталған ауылдық тұрғын үй қоры жалпы ауданының үлес салмағы, пайызбен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:

сумен жабдықтау

21

24

24

24

42

66

94

96

96

97

водоснабжением

кәрізбен

8

9

9

10

9

15

24

29

31

34

канализацией

орталықтан жылытумен

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

центральным отоплением

 

газбен (сұйытылғанды қоса)

94

95

95

94

96

96

97

97

97

97

Газом

(включая сжиженный)

орталықтан ыстық сумен

жабдықтау

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

центральным горячим водоснабжением

ваннамен немесе себезгімен

4

4

4

5

4

4

5

5

6

7

ванной или

душем

жерге қойылатын электр плитасымен

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

напольными электроплитами

 2. Наличие общей площади на душу населения
Халықтың жан басына шаққандағы жалпы алаңның болуы

2.1 Бір адамға шаққанда халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі*
Обеспеченность населения жильем на одного человека*

шаршы м кв. м
 

 

Барлығы

Всего

Оның ішінде/В том числе

қалалық елді мекендер

городской населенный пункт

ауылдық елді мекендер

сельский населенный пункт

Қазақстан Республикасы

21,4

24,0

18,0

Ақмола

21,8

23,5

20,5

Ақтөбе

21,7

24,6

17,5

Алматы

18,5

21,5

17,6

Атырау

20,6

23,2

18,0

Батыс Қазақстан

20,2

24,2

16,4

Жамбыл

16,3

19,0

14,5

Қарағанды

22,9

23,6

20,2

Қостанай

21,8

22,3

21,2

Қызылорда

19,6

21,1

18,4

Маңғыстау

22,4

22,1

22,7

Оңтүстік Қазақстан

19,4

22,7

16,7

Павлодар

21,9

22,4

20,7

Солтүстік Қазақстан

21,0

22,0

20,2

Шығыс Қазақстан

20,0

22,0

17,1

Астана қаласы

29,6

29,6

-

Алматы қаласы

27,6

27,6

-

 * Онда тұратын адамдардың санына тұрғын үйдің жалпы алаңының қатынасы (бос немесе иесіз үйлер бойынша тұрғын үйдің жалпы алаңы есепке алынбайды);
Общей площади жилищ (не учитывается общая площадь жилищ по пустующим или бесхозным домам) к численности лиц проживающих в них.

3. Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
Общая площадь жилищного фонда

3.1 Қалалық және ауылдық елді мекендер бойынша 
По городским и сельским населенным пунктам

мың шаршы м  тыс. кв. м 

 

Барлығы

Всего

Оның ішінде/В том числе

қалалық елді мекендер

городской населенный пункт

ауылдық елді мекендер

сельский населенный пункт

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

Қазақстан Республикасы

342 560,4

216 069,6

100,0

126 490,8

100,0

Ақмола

15 719,8

7 386,2

3,4

8 333,6

6,6

Ақтөбе

15 543,1

10 288,3

4,8

 5 254,8

4,2

Алматы

31 186,5

8 487,9

3,9

22 698,5

17,9

Атырау

12 138,5

6 892,4

3,2

5 246,0

4,1

Батыс Қазақстан

12 296,0

7 164,2

3,3

5 131,9

4,1

Жамбыл

16 545,5

7 792,9

3,6

8 752,6

6,9

Қарағанды

28 852,1

23 082,9

10,7

5 769,3

4,6

Қостанай

17 899,6

10 073,8

4,7

7 825,8

6,2

Қызылорда

14 619,9

7 069,4

3,3

7 550,5

6,0

Маңғыстау

11 331,9

5 432,6

2,5

5 899,3

4,7

Оңтүстік Қазақстан

48 170,8

25 112,4

11,6

23 058,4

18,2

Павлодар

15 992,1

11 364,4

5,3

4 627,7

3,7

Солтүстік Қазақстан

12 048,0

5 357,9

2,5

6 690,1

5,3

Шығыс Қазақстан

25 836,4

16 184,1

7,5

9 652,3

7,6

Астана қаласы

20 188,6

20 188,6

9,3

-

-

Алматы қаласы

44 191,5

44 191,5

20,5

-

-

 3.2 Меншік нысандары бойынша
По формам собственности

мың шаршы м  тыс. кв. м 

 

Барлығы/Всего

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах

к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах   

к итогу

Қазақстан Республикасы

334 470,7

100,0

8 089,7

100,0

Ақмола

15 495,3

4,6

224,5

2,8

Ақтөбе

15 293,1

4,6

250,0

3,1

Алматы

30 723,5

9,2

463,0

5,7

Атырау

11 849,1

3,5

289,4

3,6

Батыс Қазақстан

12 132,6

3,6

163,4

2,0

Жамбыл

16 322,3

4,9

223,2

2,8

Қарағанды

28 038,2

8,4

814,0

10,1

Қостанай

16 903,0

5,1

996,6

12,3

Қызылорда

13 316,8

4,0

1 303,1

16,1

Маңғыстау

11 246,2

3,4

85,7

1,1

Оңтүстік Қазақстан

47 864,8

14,3

305,9

3,8

Павлодар

15 112,6

4,5

879,6

10,9

Солтүстік Қазақстан

11 820,9

3,5

227,1

2,8

Шығыс Қазақстан

25 344,6

7,6

491,8

6,1

Астана қаласы

19 634,4

5,9

554,2

6,9

Алматы қаласы

43 373,3

13,0

818,2

10,1

 Жалғасы  Продолжение 

 

Қалалық елді мекендерде/В городских населенных пунктах

Барлығы

Всего

оның ішінде/в том числе

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах

к итогу

мыңшаршы м

тыс. кв. м

Қорытындыға пайызбен

в процентах

к итогу

Қазақстан Республикасы

216 069,6

209 412,3

100,0

6 657,3

100,0

Ақмола

7 386,2

7 248,1

3,5

138,1

2,1

Ақтөбе

10 288,3

10 148,5

4,8

139,8

2,1

Алматы

8 487,9

8 366,3

4,0

121,6

1,8

Атырау

6 892,4

6 639,9

3,2

252,5

3,8

Батыс Қазақстан

7 164,2

7 065,1

3,4

99,0

1,5

Жамбыл

7 792,9

7 670,2

3,7

122,7

1,8

Қарағанды

23 082,9

22 371,0

10,7

711,9

10,7

Қостанай

10 073,8

9 125,8

4,4

948,0

14,2

Қызылорда

7 069,4

5 827,9

2,8

1 241,6

18,7

Маңғыстау

5 432,6

5 385,4

2,6

47,2

0,7

Оңтүстік Қазақстан

25 112,4

24 967,5

11,9

144,9

2,2

Павлодар

11 364,4

10 550,7

5,0

813,7

12,2

Солтүстік Қазақстан

5 357,9

5 199,1

2,5

158,8

2,4

Шығыс Қазақстан

16 184,1

15 838,9

7,6

345,2

5,2

Астана қаласы

20 188,6

19 634,4

9,4

554,2

8,3

Алматы қаласы

44 191,5

43 373,3

20,7

818,2

12,3

 Жалғасы    Продолжение 

 

Ауылдық елді мекендерде/В сельских населенных пунктах

Барлығы

Всего

оның ішінде/в том числе

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах

к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах

к итогу

Қазақстан Республикасы

126 490,8

125 058,4

100,0

1 432,4

100,0

Ақмола

8 333,6

8 247,2

6,6

86,4

6,0

Ақтөбе

5 254,8

5 144,6

4,1

110,2

7,7

Алматы

22 698,5

22 357,2

17,9

341,4

23,8

Атырау

5 246,0

5 209,2

4,2

36,9

2,6

Батыс Қазақстан

5 131,9

5 067,5

4,1

64,4

4,5

Жамбыл

8 752,6

8 652,0

6,9

100,5

7,0

Қарағанды

5 769,3

5 667,1

4,5

102,1

7,1

Қостанай

7 825,8

7 777,2

6,2

48,6

3,4

Қызылорда

7 550,5

7 488,9

6,0

61,6

4,3

Маңғыстау

5 899,3

5 860,8

4,7

38,5

2,7

Оңтүстік Қазақстан

23 058,4

22 897,3

18,3

161,1

11,2

Павлодар

4 627,7

4 561,8

3,6

65,9

4,6

Солтүстік Қазақстан

6 690,1

6 621,8

5,3

68,3

4,8

Шығыс Қазақстан

9 652,3

9 505,6

7,6

146,6

10,2

Астана қаласы

-

-

-

-

-

Алматы қаласы

-

-

-

-

-

 4. Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
Жилая площадь жилищного фонда

4.1 Қалалық және ауылдық елді мекендер бойынша
По городским и сельским населенным пунктам

мың шаршы м  тыс. кв. м 

 

Барлығы

Всего

Оның ішінде/В том числе

қалалық елді мекендер

городской населенный пункт

ауылдық елді мекендер

сельский населенный пункт

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

Қазақстан Республикасы

223 613,8

137 690,2

100,0

85 923,6

100,0

Ақмола

10 206,2

4 714,2

3,4

5 492,0

6,4

Ақтөбе

9 896,2

6 480,6

4,7

3 415,6

4,0

Алматы

20 464,2

5 373,1

3,9

15 091,1

17,6

Атырау

7 967,9

4 521,6

3,3

3 446,3

4,0

Батыс Қазақстан

7 869,5

4 473,6

3,2

3 395,9

4,0

Жамбыл

11 466,9

5 199,3

3,8

6 267,6

7,3

Қарағанды

18 725,6

14 963,5

10,9

3 762,1

4,4

Қостанай

11 364,0

6 263,6

4,5

5 100,4

5,9

Қызылорда

9 193,7

4 374,4

3,2

4 819,4

5,6

Маңғыстау

7 478,3

3 369,9

2,4

4 108,4

4,8

Оңтүстік Қазақстан

34 303,1

17 449,5

12,7

16 853,7

19,6

Павлодар

10 191,8

7 151,6

5,2

3 040,2

3,5

Солтүстік Қазақстан

7 965,3

3 379,6

2,5

4 585,7

5,3

Шығыс Қазақстан

17 006,7

10 461,5

7,6

6 545,3

7,6

Астана қаласы

11 813,7

11 813,7

8,6

-

-

Алматы қаласы

27 700,6

27 700,6

20,1

-

-

 4.2 Меншік нысандары бойынша
По формам собственности

мың шаршы м тыс. кв. м 

 

Барлығы/Всего

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

Қазақстан Республикасы

218 531,8

100,0

5 082,0

100,0

Ақмола

10 063,4

4,6

142,8

2,8

Ақтөбе

9 744,6

4,5

151,5

3,0

Алматы

20 156,6

9,2

307,6

6,1

Атырау

7 789,6

3,6

178,3

3,5

Батыс Қазақстан

7 767,4

3,6

102,1

2,0

Жамбыл

11 313,6

5,2

153,3

3,0

Қарағанды

18 200,3

8,3

525,3

10,3

Қостанай

10 735,2

4,9

628,8

12,4

Қызылорда

8 417,4

3,9

776,3

15,3

Маңғыстау

7 424,6

3,4

53,7

1,1

Оңтүстік Қазақстан

34 093,5

15,6

209,6

4,1

Павлодар

9 637,0

4,4

554,8

10,9

Солтүстік Қазақстан

7 833,2

3,6

132,1

2,6

Шығыс Қазақстан

16 683,3

7,6

323,4

6,4

Астана қаласы

11 502,0

5,3

311,7

6,1

Алматы қаласы

27 169,9

12,4

530,7

10,4

 Жалғасы  Продолжение 

 

Қалалық елді мекендерде/В городских населенных пунктах

барлығы

оның ішінде/в том числе

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

Қазақстан Республикасы

137 690,2

133 557,4

100,0

4 132,8

100,0

Ақмола

4 714,2

4 627,5

3,5

86,7

2,1

Ақтөбе

6 480,6

6 394,6

4,8

86,0

2,1

Алматы

5 373,1

5 299,0

4,0

74,1

1,8

Атырау

4 521,6

4 366,5

3,3

155,1

3,8

Батыс Қазақстан

4 473,6

4 413,4

3,3

60,2

1,5

Жамбыл

5 199,3

5 117,9

3,8

81,4

2,0

Қарағанды

14 963,5

14 503,5

10,9

460,0

11,1

Қостанай

6 263,6

5 666,6

4,2

597,0

14,4

Қызылорда

4 374,4

3 637,1

2,7

737,3

17,8

Маңғыстау

3 369,9

3 341,6

2,5

28,3

0,7

Оңтүстік Қазақстан

17 449,5

17 351,3

13,0

98,2

2,4

Павлодар

7 151,6

6 640,6

5,0

511,0

12,4

Солтүстік Қазақстан

3 379,6

3 288,5

2,5

91,2

2,2

Шығыс Қазақстан

10 461,5

10 237,4

7,7

224,1

5,4

Астана қаласы

11 813,7

11 502,0

8,6

311,7

7,5

Алматы қаласы

27 700,6

27 169,9

20,3

530,7

12,8

             

 Жалғасы  Продолжение 

 

Ауылдық елді мекендерде/В сельских населенных пунктах

Барлығы

Всего

оның ішінде/в том числе

жеке/частная

мемлекеттік/государственная

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к итогу

мың шаршы м

тыс. кв. м

қорытындыға пайызбен

в процентах к  итогу

Қазақстан Республикасы

85 923,6

84 974,4

100,0

949,2

100,0

Ақмола

5 492,0

5 435,9

6,4

56,2

5,9

Ақтөбе

3 415,6

3 350,0

3,9

65,6

6,9

Алматы

15 091,1

14 857,6

17,5

233,6

24,6

Атырау

3 446,3

3 423,1

4,0

23,1

2,4

Батыс Қазақстан

3 395,9

3 354,0

3,9

41,9

4,4

Жамбыл

6 267,6

6 195,8

7,3

71,8

7,6

Қарағанды

3 762,1

3 696,9

4,4

65,3

6,9

Қостанай

5 100,4

5 068,6

6,0

31,8

3,4

Қызылорда

4 819,4

4 780,3

5,6

39,1

4,1

Маңғыстау

4 108,4

4 083,0

4,8

25,4

2,7

Оңтүстік Қазақстан

16 853,7

16 742,2

19,7

111,4

11,7

Павлодар

3 040,2

2 996,4

3,5

43,8

4,6

Солтүстік Қазақстан

4 585,7

4 544,8

5,3

40,9

4,3

Шығыс Қазақстан

6 545,3

6 445,9

7,6

99,4

10,5

 

ОБСУЖДЕНИЕ

Для того чтобы оставлять комментарии, вы должны авторизоваться или зарегистрироваться на форуме